Проект на Еразъм+ прати High Level Academy в Румъния

Все повече деца да бъдат физически активни. Това е целта на проекта “The Game” по програма Еразъм+ събра в Букурещ представители на България, Хърватия, Турция и Румъния. High Level Academy участва със специалста си по кинезитерапия Ивелина Димитрова.

По време на проекта бяха проведени редица проучвания, за да се открият най-ефективните начини за мотивиране на младите хора да спортуват. Организира се и спортен празник, по време на който различните държави представиха свои традиционни игри.

Те вече се разпространяват из училищата и спортните клубове в партньорските държави по проекта Еразъм+.